Vaše erotické povídky

Stovky erotických povídek a příběhů. Erotické povídky zdarma ke shlédnutí. Pouze ty nejlepší porno povídky a sex povídky

Ledová královna II.

Kategorie: Pohádky
16.05.2021
ŠpatnýÚjdeDobrýZajímavýSuper Celkem 7 hlasů

To, že Kai zmizel, se Gerda dozvěděla až večer. Úplně jí šokovalo, jak mohl být tak neopatrný. Vždyť věděl, jak je Ledová královna nebezpečná. Gerda zesmutněla. Jenže pak se jí vybavil ten večer, kdy spolu leželi nazí a ona najednou pocítila zvláštní touhu. „Musím ho najít,“ blesklo jí hlavou a z nepochopitelného důvodu cítila podivné křeče v okolí žaludku. Sbalila si nezbytné věci a vydala se na cestu. Propletla se městem a stanula u veliké řeky.

Opatrně si stoupla na břeh a rozhlížela se po nějaké loďce. V zátočině na druhé straně se jedna zaleskla, ale převozník si nejspíš dal šlofíka a Gerdu zachvátil smutek. „Jak já jen najdu Kaie,“ vzdychla si polohlasně a bezradně se rozhlížela po zasněženém břehu.

„Já ti poradím,“ zašuměla nečekaně řeka,“ stékám se se svými sestrami a vháníme sníh do paláce Ledové královny. Viděla jsem tvého Kaie, jak si ho královna veze do zámku na saních.“ Gerda ožila a zvolala: „Řekni mi prosím, jak se dostanu do paláce Ledové královny, dám ti za to, co si řekneš.“ „Jsem celá prokřehlá z toho toku sněhem,“ postěžovala si řeka, „chtěla bych potkat nějaký teplý pramínek, aby mne osvěžil,“ a pak její hlas přešel do šepotu, aby vnukl Gerdě myšlenku. Gerda kývla hlavou a vykasala si teplou sukni. Její tělíčko se zachvělo chladem, přesto si odhodlaně stáhla kalhotky a čupla si do dřepu. Po chvíli soustředění se její lupínky mírně odchlíply a z přirození vytekl zlatavý pružek moči. Řeka se úplně prohnula slastí, když teplá moč dopadla na její hladinu a za odměnu na jedné vlně slasti přihrála Gerdě i opuštěnou loďku. Pomalá kolébavá plavba Gerdu uspala, a tak si ani nevšimla, že loďka vplula do háje zasněžených stromů a ti jí stáhly do malé laguny, kde sídlila stará čarodějnice. Nárazem na břeh se Gerda probudila a když viděla starou paní, ptala se: „Je toto palác Ledové královny?“ „Ale kdepak, děvenko,“ řekla čarodějnice, „ten je daleko na severu. Jen ale nespěchej, pojď dovnitř, občerstvíme se čajem a ty mi řekneš, co tě trápí.“ Vevnitř tiše plápolal krb a Gerda posilněna teplým čajem vysypala čarodějnici vše, co se stalo. „Hmm,“ zamnula si bradu čarodějnice, „to je vážné. Jestli chceš Kaie zachránit, musíš být nevinná nezkušená dívka, protože jen tvá panenská krev ho může zachránit z područí kouzel Ledové královny.“ „Ale já,“ špitla Gerda a celá se začervenala při vzpomínce na vzrušující večer, „já už nejsem nezkušená, já…já viděla nahého muže,“ a ve chvatu, aby měla celou záležitost za sebou se čarodějnici přiznala na hrátky s Kaiem.
Upřímný smích, který čarodějnice vypustila z úst Gerdu úplně zaskočil. Čekala, že čarodějnice bude křičet nebo jí nadávat do nestydů, ale ona se jen smála a po chvíli dodala: „Myslím, že jsi ještě hodně nevinná, ale není na mě, abych tě zasvětila. Jen se ujistím, že mě mé staré uši neklamou.“ Přitáhla si Gerdu blíž a přetáhla jí šaty přes hlavu. Gerda se sice chtěla bránit, ale ten čaj byl nějaký uspávací, úplně malátně si uvědomovala, že nad sebou ztrácí kontrolu. Jako ve snu viděla, jak čarodějnice hodnotí její nahé tělo. Její prsty prohmatávaly hrudník i zadek a její rty něco šeptaly o pevném mladém těle. Pak její ruka vklouzla do klína a opatrně rozdělila lupínky pohlaví. Gerda sykla bolestí, když kostnatý prst vnikl do jejího pohlaví a narazil na pevnou překážku. Prst se sice stáhl, ale Gerda kromě nepříjemného pocitu cítila, že ji to divně vzrušilo a že její barunka je najednou celá vlhká jako by se počůrala. Čarodějnice se jen usmívala a šeptala: „Jsi tak krásně nevinná, těžko se ti odolává. Myslím, že tě od sebe nepustím a budeme se milovat, už brzy!“ Ať už ty slova znamenala cokoliv, Gerdu jejich studený obsah přivedl k vědomí. Ona přece musí za Kaiem. Počkala až čarodějnice usne a vykradla se na loďku. Vlny jí hnaly dál a ona ještě pomáhala krátkým veslem, co u čarodějnice našla, přesto jí proud nenesl přesně k severu, ale řítil se do malého jezírka. Gerda se mu chtěla vyhnout, ale stačila chvilka nepozornosti a loďka narazila na útes. Gerda se stěží vydrápala na břeh, mokrá a promrzlá. Naštěstí zahlédla velký zámek. „Že bych už byla u cíle?“ chvěla se zimou. Celý zámek spal. Gerda se vplížila dovnitř a hledala nějaký sál nebo něco, kde by mohla zastihnout Kaie a odvést ho dřív než si toho všimne Ledová královna. U jedněch dveří se jí zdálo, že zaslechla šepot. Pootevřela je a ve tmě viděla dvě postavy. Jednu dívčí a druhou chlapeckou. „Ty první,“ řekl dívčí hlas a Gerda slyšela, jak si chlapec šustivě svléká oblečení. Když se k tomu přidala i dívka, Gerdou projel osten žárlivosti. Příliš dobře si vybavila noční hrátky a představa, že je jí Kai nevěrný s jinou odhodila ostražitost a Gerda rozezleně rozsvítila. Hrůzou ztuhla. Na posteli seděl nahá cizí dívka a nahý chlapec. A ten chlapec vůbec nebyl Kai! „Co tady děláš!“ vrhl se na ní a Gerda nestačila utéct. Pak už jen fascinovaně zírala na jeho mohutné přirození a koktavě vysvětlovala svůj osud. „Chudáčku,“ řekla dívka, když Gerda dovyprávěla svůj příběh, „odpočin si u nás, ještě tě čeká dlouhá cesta.“ „Děkuji,“ řekla Gerda. Přesto očima projela dívčí tělo.
Dívka zachytla její pohled a rozesmála se. „Asi tě zaskočilo, že jsme oba nazí, ale chtěli jsme si spolu pohrát,“ zašeptala dívka důvěrně. „To já znám,“ špitla Gerda, „také jsme si s Kaiem takhle „hráli“ a bylo to krásné a vzrušující.“ „A nechceš si pohrát s námi?“ zašeptal chlapec a jeho hlas byl najednou divně změněný, stejně suchý a tvrdý jako jeho přirození. Gerda jen vzrušeně kývla a pozorovala, jak jí dívka svléká. Její ruce klouzaly po jejím těle a najednou její prst zmizel v jeskyňce a stejně jako čarodějnice narazil na překážku. Gerda sykla bolestí. „Ty jsi ještě panna?“ zeptala se překvapeně dívka. Gerda jen kývla a na vysvětlenou dodala: „Jedna čarodějnice říkala, že jestli mám Kaie zachránit, musím být panna.“ Dívka vzdychla: „To je škoda, to se asi na nás budeš muset jen dívat. Nechtěla bych, abys Kaie neosvobodila.“ Gerda si tedy sedla do velkého křesla a dívala se. Fascinovaně pozorovala, jak chlapec začíná chtivě jezdit po dívčině hrudi a laskat její ňadra. Gerda si vyhrnula košilku a zkoušela se dotýkat svých ňader. Bylo to velmi příjemné. Prsty kroužila kolem bradavek a hnětla je, což vyvolalo vlnu příjemných pocitů a Gerda cítila, jak se jí bradavky nalévají, zvětšují a tuhnou. Každý další dotyk byl pak přímo spalující. Chlapec se mezitím přesunul do dívčího klína a jeho ruce pomalu roztáhly dívčí přirození, takže Gerda mohla dobře spatřit malý orosený otvor, do kterého chlapec opatrně vstrčil prst. Gerda cítila obrovské vzrušení to pozorovat, ale strach z bolesti, kterou již dvakrát pocítila ji odradil se barunky dotýkat. Cítila úplný hněv na starou čarodějnici, že musí zůstat panna, protože dívce se chlapcovy pohyby líbily, sténala a divoce přirážela proti prstu. Když ho chlapec vyndal, celý se leskl vlhkem. Pak přišlo něco, co Gerdě zatajilo dech. Chlapec nasadil na otvor své přirození a vnikl do dívky. Gerda se musela zdvihnout a z bezprostřední blízkosti pozorovala, jak chlapec zajíždí a vyjíždí ven. Šíleně jí to vzrušilo a ještě víc posílilo snahu najít Kaie. S dívkou se ale začalo něco dít. Začala sténat víc, celá se vzepjala a vykřikla. Gerda se lekla, že se jí něco stalo, ale když dívka vyčerpaně klesla do peřin, pootevřela oči a špitla směrem k chlapci: „To bylo nádherný!“ „Vidím, že tě ta podívaná vzrušila,“ řekla dívka směrem ke Gerdě a přitáhla si jí k sobě na postel. „přece jen je jedna možnost, jak tě zapojit do našich hrátek,“ řekla a kývla na chlapce. Před Gerdiným obličejem se objevilo chlapcovo ztuhlé přirození. Dívka chytla Gerdě ruku a položila jí na přirození. „Dneska jsem byla moc vzrušená tím, jak nás pozoruješ a udělala se dřív než můj bratr. Proto mu ho můžeš vykouřit.“ Gerda sice nechápala, ale dívka vzala chlapcův penis do svých úst a předvedla, jak to myslí. Gerda se sice zdráhala, ale nakonec si přitáhla penis a vložila do úst. Byl teplý a tvrdý a okamžitě začal vnikat dovnitř a ven, stejně tak, jako to viděla při milování. Snažila se po něm jezdit jazykem, jako jí to ukazovala dívka a chlapec začal sténat. Ještě několikrát přirazil a pak se to stalo. Nejdřív v přirození začalo nějak cukat, ale nezkušená Gerda nic nepoznala. Teprve výkřik slasti, při kterém se chlapec doslova prohnul, jí vylekal a přirození vyklouzlo z úst ven. Na vlastní oči pak mohla vidět, jak z rudé špičky penisu, kterou dívka nazvala žalud, vytryskla bílá tekutina a dopadla jí mírnou silou na odhalená ňadra. Dívka přiskočila a několika tahy z chlapcova penisu dostala ještě pár výstřiků než se jí penis v ruce zmenšil a chlapec vyčerpaně klesl vedle Gerdy na postel. „Myslím, že na začátečnici jsi si vedla moc dobře,“ řekla dívka, „za odměnu od nás dostaneš kočár, který tě doveze za tvým Kaiem.“ Gerda poděkovala a stulila se dívce do náruče. Její mysl byla přeplněná zážitky, přesto jí únava zavřela víčka a ona usnula. Dívka jí nechala spát, protože věděla, že osvobodit Kaie bude stát Gerdu ještě hodně sil…

ŠpatnýÚjdeDobrýZajímavýSuper Celkem 7 hlasů

Komentáře* Takto označené položky jsou povinné

TOPlist