Vaše erotické povídky

Stovky erotických povídek a příběhů. Erotické povídky zdarma ke shlédnutí. Pouze ty nejlepší porno povídky a sex povídky

Klub násilníků 2

Kategorie: Znásilnění
07.06.2024
ŠpatnýÚjdeDobrýZajímavýSuper Celkem 10 hlasů

Mořský břeh omývaný klidnými vlnami. Písečná pláž ohraničená skalami a přecházející v zelený pás trávy, jenž se ztrácí v blízkém lese. Slunečné odpoledne. A Ona. Pláž je odlehlá, ona v klidu odpočívá pod velkým slunečníkem v polospánku. Zatím ani netuší, že v nedalekém porostu se něco pohybuje … Mezi stromy se jen tak potuluje mladý svalnatý muž. Nic ho nebaví, nemá stání. Jen bezcílně bloudí lesíkem a vnímá energii moře, jeho nárazy vln o skály, jich tříštící se vodu měnící se v hustou bílou pěnu. Sílí v něm nepokoj. Tak dojde až k pláži. Zahlédl mezi řídkými stromy spící dívku. Ležela pohodlně na zádech a byla oděna do černých bikin, které více odhalovaly a napovídaly než zakrývaly.

Schoval se za nejbližší kmen a chvíli vyčkával. Dívka se nehýbala. Dodal si odvahy a s myšlenkou, že možná může mnoho získat, ale nic ztratit, se pomalu k ní začal přibližovat tak, aby jej nemohla vidět. Dívka ze sna vzdychla a pohnula se. Nad mladým mužem ovšem už měla moc jeho touha. Do skrytu stromů se nevrátil. Dívčin sen přešel v polospánek. Měla nepříjemný pocit, že ji někdo upřeně pozoruje. Chvíli bojovala se svou ospalou malátností a zvědavostí, a tak se muž přiblížil natolik, že jej zahlédla. Nejprve se lekla, ale pak na něm její zrak spočinul se zalíbením. Vysoký, urostlý, opálený, jen v těsných plavkách. Ty napovídaly, že její křivky mu nejsou lhostejné. Rychle se rozhodla. Bude i nadále předstírat spánek. Vzdálenost se zkracovala. Muž chvíli zaváhal. Pak vzdorně pohodil hustou hřívou černých vlasů. Poklekl vedle dívky. Jemně se dotkl jejích vlasů. Žádná reakce. Její pevná kulatá ňadra se klidně zvedala a napínala černou pružnou látku. Muži se chtivě zaleskly oči. Opatrně se dotkl dívčina ramene. Bez odezvy. Dodal si tedy odvahy. Přece není možné, aby pořád ještě spala … Mírným tlakem odsunul ramínko. Neodolal pokušení. Poloobnažené ňadro bylo příliš silným lákadlem pro jeho ústa. Sehnul se k bradavce, kterou zatím neviděl. Jazykem vnikl pod okraj toho malého kousku oděvu a zapátral v místech, kam mu byl zatím odepřen pohled. V malém okamžiku jazyk dosáhl cíle. Začal jemně jeho špičkou prozkoumávat bradavku a její nejbližší okolí. Dívka se zhluboka nadechla. Pohnula se. Kdo by vydržel předstírat, že se nic neděje, když cítila, jak jí už teď vlhne lůno? Zastyděla se sama před sebou, že se dává cizímu klukovi tak lehce. Ale nechtěla, aby přestal. A muž to rozhodně neměl v úmyslu. Pochopil, že dívka už drahnou chvíli spánek jen předstírá. Začal s ní hrát tu hru. Prstem vysvobodil její dokonalý prs a jeho jazyk vystřídaly rty. Dívčin dech se nejprve zatajil a pak prohloubil. Dýchala klidně, ale zhluboka. Tohle mladý muž uměl dobře pochopit. Líbí se jí to, on má pokračovat a ona jej později bohatě odmění. Zaplavila ho radost z představy a očekávání nádhery příštích společných chvil. Už bez nejistoty osvobodil i dívčino druhé ňadro z vězení těsné podprsenky plavek. Ona sice oči neotevřela, ale její tělo už nezvládalo zůstat nehybné.
Samo reagovalo na mužovy podněty a dotyky. Mírně se vlnila. Muž se i nadále intenzívně věnoval jejím ňadrům. Ne, že by si nepovšiml temnější barvy plavek v místě jejího klína. Jen nechtěl riskovat, že příliš rychlým útokem tam dolů by dívku poplašil a přišel o tušenou sladkou odměnu. A proč tu krásku trošku nepotrápit? Nechal její ztvrdlé a ztmavlé bradavky prahnout po svých rtech. Pozornost přesunul na šíji. Olizoval ji a pokrýval krk i ramena lehkými polibky. Dívčí tělo odpovídalo pohybem, nabízelo se jeho dotekům. Její ruce ho hladily po vlasech, po ramenou, po zádech. Takto povzbuzen, přesunul svou ruku níž. Laskal chvíli její ploché bříško. Velmi brzy však podebral lem spodního dílu plavek prsty. Roztoužená žena nadzvedla svůj zadeček. Muž se usmál a výzvu přijal. Pohladil její zadeček a jako by mimochodem nebo omylem ji zkušeným pohybem zbavil zbývajícího oblečení. Hladil ji po bocích a neodolal nutkání si ji celou prohlédnout. Byla překrásná. Štíhlá, v prsou a bocích vábivě oblá. Poupě růže rozvíjející se ráno pod dotyky slunečních paprsků. Dívka rozkvétala pod mužovými dotyky podobně jako královna květin pod slunečním teplem. Koupala se s rozkoší a smyslností v jeho zájmu. Každý jeho dotek ji obdivoval, oslavoval její krásu. Hladící dlaně obkreslovaly její bezchybné křivky. S úsměvem poslouchal její vzdechy. Líbilo se mu, jak její tělo vnímá chtivě jeho pohlazení a polibky. Byla zcela v jeho moci. Usoudil, že už není třeba dále trápit dívku i sebe. Jeho myšlenka jako by se přenesla i na dívčino čelo. Její prsty zajely pod mužovy plavky. Neměla ale tak snadnou práci jako on. Chvíli s nimi zápasila. Byly sice pružné, ale hodně je napínal mužův naběhlý ocas. Když jej vysvobozovala z těsného zajetí, muž zaúpěl rozkoší. Jeho naběhlé mužství vyskočilo se svého vězení. Trčelo vpřed jako výzva. Dívku přemohla zvědavost. Teď i ona si beze studu prohlížela svého společníka. Jejich oči se setkaly. Usmáli se na sebe a jejich zraky ve stejném okamžiku sklouzly na jeho nádhernou zbraň připravenou dobýt její nejvýsostnější území. Rukou se nejistě dotkla touhou naběhlého klacku, který ji neodolatelně vábil. Cítila, že už oba velmi silně chtějí dát se jeden druhému úplně, splynout. Sevřela jeho dokonalý nástroj; obemkla jej štíhlými prsty. Bála se ale, že už by narůstající vzrušení nemusel ovládnout, a proto ruku stáhla. V otvůrku na vrcholu k prasknutí naběhlého ocasu se zatřpytila kapička rozkoše. Dívka zvedla oči k mužovým a šibalsky se usmála. Jeho zrak byl však jako zastřený. Pochopila. Již není schopen s ní žertovat. Ještě víc ji to vzrušilo. To ona přece byla předmětem jeho touhy. Svýma očima pokynula směrem ke svému klínu. Který muž by nepochopil? Mírným tlakem rukou si vynutil přístup k její naplněné studánce rozkoše. Nemohl odtrhnout oči od jejího jemného kožíšku, zmáčeného její mízou. Zároveň ucítil její vůni. Už nemohl čekat. Podsunul jí dlaně pod zadeček. Sklonil k ní svá ústa o chutnal ji. A ještě. Ještě. Dívka sténala. Měla zavřené oči a plně vychutnávala doteky jeho jazyka a rtů. Byla by teď jejich snadnou kořistí. Ale to on nechtěl. Přece si mlčky slíbili, že do ráje vstoupí spolu.
Přisunul se blíž svým velikým kyjem, jenž ani na chvíli neztrácel svou bojovou pohotovost. Rukama něžně odkryl vchod do jeskyňky rozkoše. Když porovnal velikost naběhlého ocasu a její tajné komnaty, zaváhal. Neublíží jí jeho nástroj? Rychle pochybnosti zaplašil. Prohlížela si ho s neskrývaným zalíbením a nevinná už není. Také její vůně ho povzbuzovala k dalším činům. I malé mužovo zaváhání nesla dívka nelibě. Zavrtěla zadečkem v jeho dlaních. To ho vzpamatovalo. Už se nerozmýšlel. Zlehka jeho zbraň, za kterou se rozhodně nemusel stydět, vnikla do zmáčené jeskyňky. Přece jen zachoval jistou opatrnost a ponořil svůj meč do její studánky jen zpola. Dívka na chvíli ztuhla. Nebyla sice nezkušená, ale přece jen se zatím milovala pouze několikrát a její lůno nebylo zvyklé rychle se přizpůsobit na nejvyšší míru vzrušenému ocasu. Kromě toho byl urostlý a tomu odpovídala i velikost jeho mužství. Všiml si její reakce. Pevně sevřel zadeček v dlaních, což ji vylekalo. Povzbudivě se na ni usmál. Nevnikal do ní dál, ale naopak se o kousek vrátil. Rukama jemně pohyboval jejím klínem nabodnutým na svém meči. Jen kousek – tam a zpět. Dívka rychle poznala, že jí nehrozí ani nejmenší bolest, ba ani nepříjemné pocity. Zcela se uvolnila a odevzdala. Muž opakoval své opatrné pohyby, tam a zpět. Když necítil odpor dívčiných svalů, pronikal pozvolna hlouběji a hlouběji. Tam a zpět, tam a zpět. Dívka sténala rozkoší. Její dech se začal zrychlovat. Plně se soustředila a vychutnávala každý sebemenší pohyb uvnitř svého těla. Když po chvíli zmizel v roztoužené mušličce ocas až po kořen, muž přešel od něhy a opatrnosti k odvážnějším pohybům. Prodloužil je a zrychlil. Z dálky vnímal její dech. Vyvrcholení se u obou blížilo. Začal tvrdě přirážet. Náhle měla dívka pocit, že se jí uvnitř těla rozzářil ohňostroj. Barevný výbuch. Poznal, že nadešel čas pro něj. Zarazil svůj kolík razantně co nejhlouběji. Napětí v ocase polevilo. Ze rtů mu splynul hluboký vzdech úlevy. Zároveň dívka cítila, jak se jí lůnem rozlévá jeho horká láva. Byl dlouho a ještě příliš vzrušený na to, aby jeho zbraň po pár pohybech ochabla. Ještě si vzájemně užívali. Pomalu své pohyby zkracoval a jeho vzrušení opadalo. I ona se uklidňovala. Položil její zadeček na zem tak, aby jeho ocas zůstal v ní. Naklonil se nad ni a obkroužil jazykem stále ztvrdlou bradavku. Vzdychla a škubla sebou. Usmáli se na sebe. Zlehka na ní spočíval svým tělem, hlavu si položil na její rameno. Ona nechala bezcílně bloudit ruce po jeho zádech a společně odpočívali. Vychutnávali spolu ústup vášně i vzrušení a netušili, že nejsou úplně sami. Svědkem jejich milování byl mladík ukrytý za blízkou skalkou. Původně chtěl odejít tak nepozorován, jak přišel. Neovládl se však a zůstal do té doby, dokud oba, ležíce teď už vedle sebe v obětí, nezačali pomalu pravidelně dýchat, noříce se do náruče polospánku. Mladík směrem k nim vyslal závistivý pohled …

ŠpatnýÚjdeDobrýZajímavýSuper Celkem 10 hlasů

Komentáře* Takto označené položky jsou povinné

TOPlist